Obchodní podmínky

  • Všechny námi nabízené položky (zboží) jsou garantovány jako pravé a originální.
  • Zaplacení nakoupených položek se bere jako uhrazení objednávky.
  • Kupující je považován za právoplatného vlastníka až po plném uhrazení daného účtu (faktury, objednávky).
  • Pokud kupující nezaplatí stanovenou sumu za objednané zboží do konce dohodnuté doby (nejdéle do 20ti dnů po odeslání vyplněné objednávky) bez udání vážného důvodu, má prodávající (NUMFIL s.r.o.) právo na zvýšení smluvené kupní ceny o 5 % za měsíc. Pokud však i po jednom měsíci nebude uhrazena částka za objednané položky, má prodávající nárok na 15 % z dohodnuté kupní ceny (nejméně však 20000 Kč) jako náhradu škody (odškodnění) za neuhrazenou objednávku.
  • Vyhrazujeme si dobu na odeslání položek(e-mail, zaslání účtu), které jste si objednali a zaplatili a to nejdéle 14 dní po obdržení Vaší řádně vyplněné objednávky.
  • Ceny námi nabízených položek jsou v EURO.
  • Poštovné a balné bude započteno do kupní ceny úměrně s váhou zásilky a poplatků (pojištění atd.).
  • Objednávky vyřizujeme dle data přijetí, upřednostňujeme dříve příchozí objednávky.
  • Prodávající si vyhrazuje právo řádně vyplněnou objednávku odmítnout či stornovat.