Jak sbírat starověké umění?

  • Ujistěte se, že Vaše umělecké dílo má určitou kvalitu a zachovalost
  • Nakupujte obezřetně
  • Nekupujte umělecká díla jenom proto, že je to aktuálně velmi populární
  • Pokud je to možné, požádejte o v muzeu o konzultaci
  • Než provedete nákup, stanovte si svůj investiční limit. Pokud se Vám líbí dražší předmět, můžeme Vám nabídnout formu splátek.
  • Co nejvíce si prostudujte obor, který vás zajímá
  • Obchodujte s přední galerií nebo obchodníkem s uměním, který zná velmi dobře trh
  • Rozložte si svá finanční rizika tím, že nakoupíte exempláře z různých období kultur (např. mince a sošky z období stravěkého Říma atp.)
  • Kupujte ty nejlepší exempláře, které si v dané kategorii můžete dovolit
  • Dávejte si pozor na příliš opravované exempláře, jak u mincí tak u soch